• Uncategorized

  Mis on HSK3 ja kuidas õppimine edeneb?

  Homme lähen oma hiina keele oskust proovile panema. Mis see HSK3 üldse on? Mainisin juba, et HSK ehk Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì 汉语水平考试 on hiina keele standardiseeritud test, mille tulemusi aktsepteeritakse üle maailma. HSK abil on võimalik hinnata hiina keelt emakeelena mitterääkivate keelekasutajate oskuseid.

  HSK3 (HSK tase 3 ) taseme läbinud suudab toime tulla igapäevase elu ja suhtlemisega. HSK3 tasemel kõneleja suudab ära tunda ja kasutada 600 kõige sagedamini kasutatavaid sõnu.

  HSK3 test koosneb kolmest osast ja 80 küsimusest:

  • Kuulamine (40 küsimust, 35 minutit)
  • Lugemine (30 küsimust, 30 minutit)
  • Kirjutamine (10 küsimust, 15 minutit)

  Lisaks jäetakse 5 minutit enda andmete lisamiseks.

  Kuulmine koosneb neljast osast:

  1. Kuulata dialoogi ja valida sobiv pilt.
  2. Kuula teksti ja vali selle põhjal kas laused on õige või vale
  3. Kuula teksti ja vali õige vastus.
  4. Kuula dialoogi ja vali sobiv vastus.

  Me täna tegime sample testi kuulamisega ja see 35 minutit pingsalt kuulamist on väga väsitav. 40st küsimusest oli 7 valet. Arutasime veel kuuldu üle, et miks mõni vastus võis valesti minna aga arvestades, et me pole kumbki viimasel ajal õppinud. Oli tulemus rahuldav.

  Lugemine:

  1. Koosta laused.
  2. Vali õige sõna lünka. Kõigist harjutustes on just see kõige raskem.
  3. Vali pärast lugemist õige vastus.

  Täna sample testi tehes me lugemist ei teinud.

  Kirjutamine:

  1. Koosta lause ette antud sõnadest ja fraasidest. Siin tuleb arvestada hiina keele grammatikaga. Ülesanne on lihtne kui tuvastada ära nimisõnad ja tegusõnad.
  2. Kirjuta lünka õige märk.

  Igas osas on võimalik saada 100 punkti, kokku 300 punkti. Oled testi sooritanud kui saad 180 või rohkem punkte. HSK3 vastab B1 tasemel keeleoskusele.

  Testi tulemused saab kuu hiljem.

  HSKl on kuus taset ja testi läbinud saab õppida hiina keelt Hiinas või siis teada oma keeleoskuse taset, et õpingutes edasi liikuda. HSK on eraldi suuline eksam HSKK ja sellel on kolm taset – algtase, kesktase ja kõrgtase.

  Kuna ma ise õpetan vaikselt hiina keelt, siis tundub imelik kui ma ei tea, millisel tasemel hiina keelt oskan. Töö juures lõpetasin katseaja ja selleks, et tegelikult saaksin rinnamärgile hiina keele kleebise (või ükskõik milline võõrkeel oma) peab seda oskama B1 tasemel.  Üldjuhul tuleksin tööjuures hiina keelega toime aga kuna praktikat saab väga vähe peaksin enne suhtlema hakkamist korraks sõnavarale pilgu peale viskama soojenduseks.

  Arvutasin praegu, et kirjutamise ja kuulamise ülesannete peale sain 160 punkti kokku. Seega koos lugemisega peaksin olema võimeline testi edukalt soorimata. Panustasime mõlemad kursaõega 200 punkti peale.